DOMOV - UNI CONSULTING JH

Prejsť na obsah
garant odbornosti a kvality v oblasi stavebníctva
O NÁS
Naša spoločnosť vznikla v roku 2012 a v roku 2021 sa stala pokračovateľom spoločností UNI CONSULTING s.r.o.
a UNI CONSULTING IH, s.r.o., ktoré sú v oblasti stavebníctva garantom odbornosti a kvality vykonaných prác.Predmetom našej činnosti je okrem iného realizácia, rekonštrukcia a premeny stavieb, búracie práce, zemné práce a taktiež výstavba nových objektov. Cieľom našej spoločnosti je spokojnosť našich partnerov od samotného začatia spolupráce ako aj po jej ukončení.
REFERENCIE
Medzi naše referenčné stavby a stavebné diela uskutočnené k spokojnosti investora patria:
KOŠICE
Búracie práce hotel Hutník (Košice) od firmy Promenáda s.r.o. (likvidácia nenosných konštrukcii – vybúranie objektu na železobetónový skelet).
BANSKÁ BYSTRICA
Búracie práce Námestie SNP 3 od firmy Telecooper s.r.o. Banská Bystrica (rozsiahle asanačné a búracie práce v architektonickej budove v starobylom centre mesta Banská Bystrica).
SPIŠSKÁ SOBOTA
Asanačné, búracie a zemné práce, včetne suterénov, pivníc a základov na objekte Stará nemocnica PP – Spišská Sobota od firmy Lindner s.r.o. BA (množstvo starých objektov bývalej nemocnice odstránených na čistý stavebný pozemok).
PODUNAJSKÉ BYSKUPICE
Búracie práce pôvodných konštrukcií nákupné stredisko Hron v Podunajské Byskupice BA od firmy Tatrareal a.s.
BRATISLAVA
Zemné a výkopové práce, s prípravou na podzemné garáže pre založenie objektu Galvaniho Bussines Center III v Bratislave od firmy Lindner s.r.o.
ŽILINA
Zemné a výkopové práce v súčasnosti zahájené v Žiline ako výkop pre dvojposchodové podzemné garáže pod AUPARK Žilina, od firmy HB REAVIS GROUP.
BRATISLAVA
Asanačné, búracie a zemné práce, včetne suterénov, pivníc a základov ako aj výkopová jama pre podzemné garáže pod bývalým objektom, obchodné nákupné stredisko Jadran Ružinov Bratislava od firmy Centurea a.s.
BRATISLAVA
Infraštruktúra – komunikácie, kanalizácia, vodovod, plyn, verejne osvetlenie, spevnené plochy, asfalty, obrubníky, zámkové dlažby, trávnaté plochy a úpravy Čierna Voda Bratislava, výstavba projektu triangel pre firmu IUWE a.s.
VEĽKÁ LOMNICA
Zemné práce Apartmánové domy Veľká Lomnica pre firmu Lindner s.r.o.
KOŠICE
Búracie práce Hotel Slovan Košice pre firmu INTERHOUSE a.s.
BRATISLAVA
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov Katastrálneho úradu v Bratislave.
BRATISLAVA
Generálny dodávateľ rekonštrukcie AC Hotel Vysoká, Bratislava.
BRATISLAVA
Zemné a výkopové práce, s prípravou na podzemné garáže pre založenie objektu Galvaniho Bussines Center IV v Bratislave od firmy Lindner s.r.o.
BRATISLAVA
Generálny dodávateľ výstavby - Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. v Bratislave, Objekt polyfunkčný dom a Hotel od firmy IPD- International.
BRATISLAVA
Generálny dodávateľ výstavby - Galvaniho Business Centrum V, Bratislava.
KONTAKTY
UNI CONSULTING JH, s.r.o.
J. Cikkera 1128/11, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 46 500 031
DIČ: 2023414888
e-mail: uniconsulting@azet.sk
web: uniconsultingjh.sk
IGOR HRONEC
(konateľ)
+421 905 651 699
IVAN CHLUMECKÝ
(asistent)
+421 917 525 475
DAŇOVÁ SPOĽAHLIVOSŤ

VÝPIS OR SR

Návrat na obsah